Vài nét về công tác dân số ở Mỏ Cày Bắc

23/10/2009 - 16:28

Sau khi tách huyện, đến tháng 9-2009, Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) huyện Mỏ Cày Bắc mới chính thức đi vào hoạt động với 6/6 biên chế. Tại 13 xã, ngoài 13 cán bộ chuyên trách (có 4 đủ chuẩn) còn có 198 cộng tác viên (CTV) dân số tham gia quản lý 684 tổ dân số (bình quân mỗi tổ có 40 hộ). Trung tâm đã có Ban chỉ đạo cấp huyện gồm 17 thành viên do PCT UBND huyện làm Trưởng ban và đã có quy chế hoạt động.

Mới thành lập, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, lãnh đạo trung tâm bắt tay vào việc với nhiều cố gắng, đặc biệt là đưa vào nề nếp ngay từ “mới sinh”. Chuẩn bị cho các mặt công tác năm 2010, từ nay đến cuối năm, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Mỏ Cày Bắc thực hiện một số việc trọng tâm: nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy các xã (từ cán bộ chuyên trách đến CTV), đảm bảo không để địa bàn không có người quản lý; phối hợp với Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh tập huấn kiến thức DS, sức khỏe sinh sản (SKSS), KHHGĐ cho trưởng ban dân số, trưởng trạm y tế và cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ các xã; chỉ đạo cán bộ chuyên trách công tác DS xã hướng dẫn CTV thu thập, cập nhật thông tin, biến động DS-KHHGĐ, rà soát, đối chiếu số liệu báo cáo thống kê; tập trung cập nhật vào máy hoàn tất các thông tin biến động còn tồn đọng, dứt điểm vào tháng 11-2009; xem xét,  kiểm tra số liệu dân số được quản lý tại các địa bàn, cán bộ chuyên trách thẩm định, tổng hợp đối chiếu với kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở (ngày 1-4-2009); phối hợp các thành viên ban chỉ đạo kiểm tra đánh giá hoạt động DS-KHHGĐ năm 2009 của các xã.

Trung tâm đã đẩy mạnh công tác tư vấn luân phiên tại các địa bàn dân cư; chú trọng các đối tượng trong diện vận động KHHGĐ nói chung, đối tượng đã khảo sát trong chiến dịch chăm sóc SKSS-KHHGĐ đợt 2-2009 nhưng chưa thực hiện được các biện pháp tránh thai, nhằm cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu dịch vụ năm 2009; tiếp tục phối hợp các ngành tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chương trình DS-KHHGĐ và lồng ghép tuyên truyền các nội dung khác như: phòng chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang con, phòng chống các loại dịch bệnh (sốt xuất huyết, cúm A/H1N1), an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm… chuẩn bị và đẩy mạnh các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26-12-2009).

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN