Vận động trên 150 tỷ đồng phòng chống hạn mặn và dịch Covid-19

05/07/2020 - 19:23

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tính từ tháng 2-2020 đến nay, MTTQ các cấp trong tỉnh và các thành viên đã tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn tài trợ của 1.000 tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực khắc phục hạn mặn và phòng chống dịch Covid-19.

Trong đó, tiền mặt, hiện vật đã vận động, tiếp nhận phân phối trên 23 ngàn bồn chứa nước các loại từ 300 lít trở lên; gần 25.216 can nhựa chứa nước loại 20 - 30 lít; trên 145 ngàn bình, thùng nước các loại; trên 740 hệ thống lọc nước mặn, nước sạch; 509 điểm cấp nước, cung cấp nước ngọt miễn phí tại các địa phương… quy ra thành tiền trên 150 tỷ đồng và hàng trăm ngàn mét khối nước ngọt.

Riêng Quỹ vận động cứu trợ thiên tai, hỏa hoạn tỉnh do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo dõi, quản lý đã tiếp nhận của trên 35 tổ chức và cá nhân ủng hộ khắc phục hạn mặn với tổng số tiền trên 14,5 tỷ đồng. Tiếp nhận tiền của 111 tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 với số tiền trên 2,7 tỷ đồng.

Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN