Dự án Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách chậm tiến độ

Dự án Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách chậm tiến độ