Thử tài “xạ thủ” với top 5 câu lạc bộ bắn cung ở Sài Gòn

Thử tài “xạ thủ” với top 5 câu lạc bộ bắn cung ở Sài Gòn