Tổ chức cuộc thi Sáng tác kịch bản sân khấu Cải lương tỉnh lần thứ I - năm 2021

Tổ chức cuộc thi Sáng tác kịch bản sân khấu Cải lương tỉnh lần thứ I - năm 2021