Trưng bày nhiều máy chiếu phim, máy ảnh xưa ở Bến Tre

Trưng bày nhiều máy chiếu phim, máy ảnh xưa ở Bến Tre