Văn phòng Quốc hội giới thiệu 77 người ứng cử đại biểu Quốc hội

10/03/2016 - 07:25
Các cử tri biểu quyết thông qua danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội thuộc Văn phòng Quốc hội. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chiều 9-3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đã tham dự Hội nghị cử tri để lấy ý kiến đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV tại Cơ quan Văn phòng Quốc hội. 

Cùng dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội và 220 cử tri thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh, Hội Luật gia, Đoàn Thanh niên, lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội. 

Việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV khối Văn phòng Quốc hội là dịp để cử tri đối chiếu với tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm của mình đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV. 

Trong danh sách 77 ứng cử viên được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu, có một số người được giới thiệu ứng cử lần đầu, một số là đại biểu Quốc hội đương nhiệm. 

Trong số này, có các ứng cử viên hiện là Phó Chủ tịch Quốc hội gồm các đồng chí Tòng Thị Phóng; Nguyễn Thị Kim Ngân, Uông Chu Lưu và nhiều lãnh đạo, ủy viên các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội. 

Hội nghị được tiến hành tuân thủ đúng quy định, quy trình của Hiến pháp và các đạo luật về tổ chức Quốc hội; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Hội nghị được tổ chức dựa trên hướng dẫn của Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân trong bầu cử bổ sung. 

Người ứng cử đại biểu Quốc hội đang công tác tại các cơ quan của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương thì tổ chức lấy ý kiến cử tri tại Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân hoặc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ở những nơi đã có Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội). 

Hội nghị đã nghe giới thiệu và tiến hành xem xét tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên; bày tỏ sự nhất trí cao với danh sách ứng cử viên được giới thiệu lần này. 

Hội nghị đã thống nhất giới thiệu 77 ứng cử viên thuộc khối cơ quan Văn phòng Quốc hội để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV./. 

Theo Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN