Văn phòng UBND tỉnh học tập, quán triệt các kết luận, quy định của Trung ương

28/04/2022 - 18:21

BDK - Ngày 28-4-2022, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm cho đảng viên và quần chúng trong Văn phòng UBND tỉnh. Ông Nguyễn Văn Chính - Phó bí thư Đảng ủy, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh đến dự và quán triệt kết luận, quy định.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Theo đó, so với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW đã mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 về những điều đảng viên không được làm, đã thay đổi thứ tự một số điều; kế thừa, bổ sung, hoàn thiện hơn nội dung quy định của từng điều và bổ sung một số điều mới.

Kết thúc hội nghị, ông Nguyễn Văn Chính đề nghị các ông đảng viên cũng như quần chúng trong cơ quan Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu toàn bộ nội dung của Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn.

Tin, ảnh: Trương Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN