Về chế độ cho người hoạt động không chuyên trách

28/02/2021 - 19:13

Cử tri Nguyễn Châu Sơn, Khu phố 3, Phường 5, TP. Bến Tre kiến nghị UBND tỉnh cần nghiên cứu quan tâm các chế độ dành cho những người hoạt động không chuyên trách, nâng mức hỗ trợ bằng với mức hỗ trợ cho người hoạt động chuyên trách. Đại biểu HĐND tỉnh đã giải trình tại buổi tiếp xúc cử tri, nhưng cử tri vẫn tiếp tục kiến nghị.

- UBND tỉnh trả lời: UBND tỉnh trân trọng sự đóng góp của các đồng chí làm nhiệm vụ người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã để lực lượng này yên tâm công tác. Cụ thể, mức chi trả sinh hoạt phí cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh cao hơn mức quy định của Trung ương và mức sinh hoạt phí của người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố theo đúng quy định của Trung ương (Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24-4-2019 của Chính phủ). Tuy nhiên, do tỉnh còn nhiều khó khăn về ngân sách nên trước mắt UBND tỉnh không thể ban hành thêm chính sách, nâng hệ số sinh hoạt phí cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã bằng với mức hỗ trợ cho người hoạt động chuyên trách. Bên cạnh đó, việc quy định chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã do Trung ương quy định.

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị Trung ương xem xét, điều chỉnh chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN