Về chế độ tiền tuất đối với vợ hoặc chồng của người có công với cách mạng

17/09/2023 - 19:23

BDK - Cử tri xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri kiến nghị: Các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất chế độ tiền tuất đối với vợ hoặc chồng của người có công với cách mạng.

- UBND tỉnh trả lời: Nội dung này, UBND tỉnh thông tin đến cử tri được rõ: Hiện nay, việc trợ cấp tiền tuất đối với vợ (hoặc chồng) người có công với cách mạng đã được quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đối với từng đối tượng. Cụ thể là người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; liệt sĩ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Tùy theo từng đối tượng người có công với cách mạng, thân nhân (vợ hoặc chồng) sẽ được hưởng mức trợ cấp tiền tuất khác nhau theo quy định. Riêng các đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng còn lại theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì hiện nay chưa có chế độ cho thân nhân (vợ hoặc chồng) được hưởng mức trợ cấp tiền tuất.

Đối với kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh ghi nhận và chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu tham mưu, kiến nghị đến bộ, ngành Trung ương có liên quan xem xét, hỗ trợ.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN