Về quy định các hộ kinh doanh chim cảnh di dời ra ngoại ô

02/03/2021 - 19:21

Cử tri thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách kiến nghị bổ sung đối tượng áp dụng “các hộ kinh doanh chim cảnh vì gây mùi hôi ảnh hưởng môi trường” vào nghị quyết về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

- UBND tỉnh trả lời: Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 9-12-2020 của HĐND tỉnh về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã quy định đối tượng áp dụng là: “Tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường”. Do đó, những hộ kinh doanh chim cảnh thuộc đối tượng áp dụng của nghị quyết; đồng thời những hộ kinh doanh chim cảnh phải di dời đến khu vực được phép chăn nuôi, trường hợp không di dời đến khu vực được phép chăn nuôi thì bắt buộc phải dừng hoạt động.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN