Về việc ấn định số đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

02/03/2016 - 06:47

Ủy ban bầu cử tỉnh Bến Tre vừa ban hành quyết định về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, số lượng đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu 55 đại biểu; số đơn vị bầu cử là 21 đơn vị.

Cụ thể, TP. Bến Tre: 2 đơn vị bầu cử, được bầu 5 đại biểu; huyện Giồng Trôm: 3 đơn vị bầu cử, được bầu 7 đại biểu; huyện Ba Tri: 3 đơn vị bầu cử, được bầu 8 đại biểu; huyện Châu Thành: 3 đơn vị bầu cử, được bầu 7 đại biểu; huyện Bình Đại: 2 đơn vị bầu cử, được bầu 6 đại biểu; huyện Mỏ Cày Bắc: 2 đơn vị bầu cử, được bầu 5 đại biểu; huyện Mỏ Cày Nam: 2 đơn vị bầu cử, được bầu 6 đại biểu; huyện Thạnh Phú: 2 đơn vị bầu cử, được bầu 6 đại biểu; huyện Chợ Lách: 2 đơn vị bầu cử, được bầu 5 đại biểu.

Lan Chi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN