Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đình Thần, ấp An Nhơn, xã An Ngãi Trung

16/08/2022 - 21:30

Căn cứ Báo cáo số 125, ngày 7-6-2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre về việc tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương), UBND tỉnh báo cáo, giải trình đối với từng nội dung, cụ thể như sau:

Cử tri Bùi Văn Chờ, ấp An Định 2, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri kiến nghị: Đình Thần, ấp An Nhơn đã làm hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất (QSDĐ) nhiều lần nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận (GCN) QSDĐ, đề nghị các ngành chức năng quan tâm cấp QSDĐ theo đúng quy định.

UBND tỉnh trả lời: Vào ngày 16-5-2022, UBND huyện Ba Tri đã mời đại diện Ban khánh tiết đình Thần, ấp An Nhơn, xã An Ngãi Trung (Ban khánh tiết Đình) để nắm nội dung yêu cầu xin cấp GCN QSDĐ của đình. Tại buổi làm việc, đại diện Ban khánh tiết đình đề nghị được cấp GCN QSDĐ với diện tích khoảng 3.700m2 (phần diện tích xây dựng đình) và diện tích 2.000m2 đất lúa hiện đình đang quản lý và cho thuê.

Qua ý kiến của đại diện Ban khánh tiết đình, UBND huyện Ba Tri giao UBND xã An Ngãi Trung kiểm tra hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ của đình, nếu hồ sơ chưa đảm bảo sẽ hướng dẫn đại diện Ban khánh tiết đình điều chỉnh, bổ sung đúng quy định. Sau đó tiến hành xét duyệt, công khai hồ sơ theo quy định và chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ba Tri thẩm tra theo trình tự thủ tục cấp GCN. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ba Tri kiểm tra hồ sơ phù hợp với quy định của pháp luật sẽ lập thủ tục trình UBND huyện Ba Tri ký cấp GCN QSDĐ cho đình.

Đối với diện tích 2.000m2 đất lúa của đình đang cho thuê, UBND huyện Ba Tri giao UBND xã An Ngãi Trung kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và tính pháp lý thửa đất, nếu đủ điều kiện thì hướng dẫn đại diện Ban khánh tiết đình lập hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ theo quy định. UBND xã An Ngãi Trung đã hướng dẫn đại diện Ban khánh tiết đình lập hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ và xã đã tổ chức xét duyệt công khai cùng với diện tích 3.700m2 nêu trên vào ngày 18-5-2022.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN