Về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025

20/11/2022 - 12:56

BDK - Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 đang diễn ra ở nhiều chi bộ tại đảng bộ các ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương. Các đơn vị, địa phương đã tổ chức đại hội điểm và tiến hành đại trà bước đầu đạt một số kết quả nhất định. Dưới đây là những chia sẻ của Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Văn Thiêm.

Các đại biểu dự Đại hội chi bộ Trung tâm điều hành VNPT Bến Tre. Ảnh: Hữu Hiệp

Các đại biểu dự Đại hội chi bộ Trung tâm điều hành VNPT Bến Tre. Ảnh: Hữu Hiệp

PV: Xin đồng chí cho biết về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và một số kết quả nổi bật bước đầu của việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở?

- Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Văn Thiêm: Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU ngày 21-7-2022 về Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2025, triển khai cho các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Theo đó, đại hội tiến hành trong tháng 10 và kết thúc trong tháng 12-2022, chi bộ được chọn làm điểm đại hội trong tháng 10-2022. Các chi bộ ấp, khu phố thực hiện mô hình bí thư đồng thời là trưởng ấp, khu phố tiến hành đại hội sau khi có kết quả bầu cử trưởng ấp, khu phố và kết thúc đại hội trong tháng 3-2023. Đối với ấp, khu phố, phấn đấu cơ bản thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu phố; 100% trưởng ấp, khu phố, trưởng ban công tác mặt trận tham gia chi ủy.

Các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đảng ủy cơ sở triển khai, quán triệt, cụ thể hóa Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành kế hoạch, hướng dẫn, công văn chỉ đạo thực hiện; chọn từ 1 đến 2 chi bộ trực thuộc làm điểm để chỉ đạo rút kinh nghiệm chung sau đó tổ chức đại hội đồng loạt trong đảng bộ. Ban Tổ chức cấp ủy chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc chuẩn bị nhân sự, văn kiện, công tác tuyên truyền và các điều kiện để tiến hành đại hội. Thường trực các huyện uỷ, thành uỷ và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, cán bộ lãnh đạo tỉnh, huyện theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố đến dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội chi bộ điểm: Đa số các chi bộ chuẩn bị chu đáo văn kiện trình đại hội, báo cáo tổng kết việc thực hiện nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, báo cáo kiểm điểm tự phê bình của chi uỷ, đánh giá sát tình hình, kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ qua; dự thảo nghị quyết, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ khá cụ thể, phù hợp với chức năng nhiệm vụ theo từng loại hình chi bộ, các tham luận có sự đầu tư chuẩn bị, ý kiến thảo luận của đảng viên sâu sát, trách nhiệm tạo sự đồng thuận trong đại hội. Công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, đúng quy trình, có quan tâm cán bộ trẻ, nữ. 

Đến ngày 26-10-2022, có 13/13 huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành tổ chức đại hội điểm ở 24 chi bộ trực thuộc (trong đó có 11 chi bộ ấp, khu phố, 1 chi bộ cơ quan hành chính, 3 chi bộ đơn vị sự nghiệp, 1 chi bộ doanh nghiệp, 8 chi bộ lực lượng vũ trang) và tiến hành đại hội đồng loạt. Riêng Đảng bộ Quân sự tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 bước đầu đạt một số kết quả nổi bật:  

Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội điểm chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025 đạt yêu cầu theo Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình nên kết quả bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chỉ bầu 1 vòng là đủ số lượng, đạt kết quả, tất cả đều có số phiếu tín nhiệm cao.

Đại hội đánh giá sát tình hình kết quả thực hiện nghị quyết của chi bộ có so sánh, những kết quả đạt được, chưa được với chỉ tiêu nghị quyết đề ra, nguyên nhân và rút ra được những bài học kinh nghiệm; kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của chi ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết; đồng thời, đề ra nghị quyết, các giải pháp khá cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng chi bộ; nhiều chi bộ đánh giá sâu việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII, gắn kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua Đồng khởi mới và đẩy mạnh xây dựng chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Công tác điều hành của đoàn chủ tịch khá tốt, có bám vào chương trình chi tiết, cơ bản thực hiện đúng quy định Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng. Đại hội tham luận, thảo luận khá sôi nổi, hầu hết các ý kiến thảo luận có bám vào các nhiệm vụ trọng tâm theo gợi ý của đoàn chủ tịch. Hầu hết đảng viên dự đại hội đầy đủ theo thư triệu tập của chi bộ, trang phục chỉnh tề, đeo thẻ đại biểu và ngồi đúng vị trí quy định trong suốt quá trình diễn ra đại hội, có tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, chấp hành tốt nội quy của đại hội.

PV: Theo đồng chí, để đại hội thành công đúng theo kế hoạch đề ra, các đơn vị, địa phương cần có những định hướng, giải pháp gì trong thời gian tới?

- Đối với những nơi chưa tiến hành đại hội chi bộ: Cấp ủy cấp trên và các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị tổ chức đại hội (từ khâu chuẩn bị văn kiện, nhân sự đến các điều kiện phục vụ đại hội); cán bộ lãnh đạo tỉnh, huyện được phân công theo dõi, hỗ trợ địa bàn, cấp ủy viên phụ trách xã, ấp có trách nhiệm theo dõi, góp ý công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội; rút kinh nghiệm đại hội điểm để chấn chỉnh, uốn nắn hạn chế những sai sót trong chỉ đạo đại hội các chi bộ còn lại.

Chi ủy chi bộ, các cơ quan giúp việc của đại hội phải nghiên cứu nắm vững Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng và các văn bản hướng dẫn của cấp trên để điều hành đại hội; các văn bản của đại hội (kể cả văn bản phụ) phải được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự thực hiện mô hình bí thư đồng thời là trưởng ấp, khu phố; bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận; phấn đấu 100% trưởng ấp, khu phố, trưởng ban công tác mặt trận tham gia chi ủy; tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng nhất là những vấn đề liên quan đến nhân sự trước khi tổ chức đại hội; không chủ quan trong công tác chuẩn bị nhân sự.

Đối với các chi bộ ấp, khu phố thực hiện mô hình bí thư đồng thời là trưởng ấp, khu phố tiến hành đại hội sau khi có kết quả bầu cử trưởng ấp, khu phố và kết thúc đại hội trong tháng 3-2023.

* Đối những nơi đã tiến hành đại hội: Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp ủy cấp trên chuẩn y kết quả bầu cử; tổng kết rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội, rút ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong lãnh, chỉ đạo và tổ chức đại hội ở từng đảng bộ cơ sở và báo cáo cấp ủy cấp trên theo quy định.

Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của chi bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chi ủy, nhất là những nơi thực hiện các mô hình kiêm nhiệm để đi vào hoạt động. Cụ thể hoá nghị quyết đại hội thành chương trình công tác hàng năm, quý, tháng để tổ chức thực hiện.

Kết thúc đại hội chi bộ trực thuộc, đề nghị cấp ủy cấp trên có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư chi bộ, chi ủy viên, nhất là các đồng chí mới tham gia. Quán triệt nghị quyết đại hội chi bộ cho đoàn viên, hội viên và quần  chúng nhân dân để biết, thực hiện và sớm đưa nghị quyết đại hội chi bộ đi vào cuộc sống.

PV: Xin cám ơn đồng chí!

                                                                              Hữu Hiệp (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN