Truyền hình

Ban Nội chính Trung ương giao ban trực tuyến ngành nội chính Đảng

Thời sự 31-03-2023
Ngày 31-3-2023, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) các tỉnh, thành phố quý 1-2023.

Gửi