Truyền hình

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị gặp gỡ cán bộ hưu trí cuối năm 2022

Thời sự 18-01-2023
Ngày 18-1-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị gặp gỡ cán bộ hưu trí định kỳ cuối năm 2023. Chủ trì hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam.

Gửi