Truyền hình

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ chủ trì công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Thời sự 16-11-2021
Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ chủ trì công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Gửi