Truyền hình

Đưa các mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn vào ứng dụng trong sản xuất

Thời sự 14-03-2023
Ngày 14-3-2023, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đã chủ trì buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về chiến lược phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với công nghiệp, du lịch và các ngành kinh tế khác; giải pháp ứng dụng kinh tế tuần hoàn, tích hợp và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể, xây dựng và phát triển các vùng sản xuất tập trung, chuỗi giá trị nông sản; định hướng các nhiệm vụ trong thời gian tới

Gửi