Truyền hình

Hội nghị giao ban công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm các tỉnh Bắc sông Hậu

Thời sự 03-08-2022
Sáng 3-8-2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre (đơn vị đăng cai) tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022 Cụm thi đua các tỉnh Bắc sông Hậu.

Gửi