Truyền hình

Họp Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh

Thời sự 21-09-2023
Sáng 21-9-2023, Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (Ban Chỉ đạo (BCĐ) 428) tổ chức cuộc họp BCĐ để nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm.

Gửi