Truyền hình

Phát huy vốn tín dụng chính sách xã hội

Thời sự 02-08-2022
Tính đến ngày 30-6-2022, Ngân hàng chính sách xã hội TP. Bến Tre đã thực hiện 12 chương trình tín dụng, tăng 8 chương trình so với thời điểm triển khai vào năm 2003. Doanh số cho vay hơn 461,2 tỷ đồng với 41.840 lượt hộ vay.

Gửi