Truyền hình

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến dự lễ khánh thành cầu tại xã Cẩm Sơn (Mỏ Cày Nam)

Thời sự 04-07-2022
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến dự lễ khánh thành cầu tại xã Cẩm Sơn (Mỏ Cày Nam)

Gửi