Truyền hình

Phỏng vấn Bí thư Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2022

Thời sự 23-06-2022

Phỏng vấn Bí thư Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2022

Gửi