Truyền hình

Phú Đức khánh thành cầu Cồn Dơi

Thời sự 20-09-2022

Ngày 20-9-2022, UBND xã Phú Đức khánh thành cầu Cồn Dơi ở ấp Phú Ninh. Đây là công trình do UBND xã Phú Đức đăng ký thực hiện thi đua “Đồng khởi mới” hưởng ứng theo Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động.

Gửi