Truyền hình

Sơ kết công tác phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội

Thời sự 18-11-2022
Chiều 18-11-2022, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (BCĐ) tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Gửi