Truyền hình

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022

Thời sự 20-05-2022
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022

Gửi