Truyền hình

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư khoá X

Thời sự 01-01-1970

Ngày 22-9-2022, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến kết nối điểm cầu các huyện, thành phố tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư khoá X, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 5-9-2016 và Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18-1-2018 của Ban Bí thư khoá XII.

Gửi