Truyền hình

Trao 460 suất học bổng Hồ Hảo Hớn và 30 xe đạp tình thương cho học sinh

Thời sự 10-09-2023
Ngày 10-9-2023, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình trao học bổng Hồ Hảo Hớn lần thứ 14 và trao xe đạp tình thương lần thứ 12 năm học 2023-2024.

Gửi