Truyền hình

Trao học bổng “Báo Đồng Khởi - Tiếp sức đến trường” lần thứ VIII năm 2023

Thời sự 25-09-2023

Ngày 24-9-2023, Báo Đồng Khởi phối hợp với UBND huyện Ba Tri tổ chức Chương trình trao học bổng “Báo Đồng Khởi - Tiếp bước đến trường” lần thứ VIII năm 2023 cho 135 học sinh nghèo, vượt khó học giỏi trên địa bàn 3 huyện Bình Đại, Ba Tri và Giồng Trôm.

Gửi