Việc tách thị phần xã Long Định, Thới Lai, Vang Quới Đông ra khỏi Nhà máy nước Đại Quang Thủy

14/03/2021 - 20:05

BDK - Cử tri các xã Long Định, Thới Lai, Vang Quới Đông, huyện Bình Đại đề nghị tỉnh sớm tách thị phần xã Long Định, Thới Lai, Vang Quới Đông ra khỏi Nhà máy nước Đại Quang Thủy để Nhà máy nước Thới Lai và Long Định đầu tư cho người dân trong khu vực có nước máy sinh hoạt.

- UBND tỉnh trả lời: Công ty cổ phần Đầu tư Đại Quang Thủy được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư tại ấp Ao Vuông, xã Phú Long, huyện Bình Đại để thực hiện dự án xử lý và cung cấp nước sạch (15.000m3/ngày đêm), có vùng cấp nước qua 10 xã. Tuy nhiên, trong quá trình thi công gặp nhiều khó khăn nên ảnh hưởng đến tiến độ lắp đặt thiết bị, không đưa dự án đi vào hoạt động đúng theo cam kết.

Về thị phần cấp nước, tháng 12-2019, do tiến độ thi công chậm, Công ty cổ phần Đầu tư Đại Quang Thủy đã điều chỉnh bỏ xã Thới Lai và Vang Quới Tây ra khỏi phân vùng cấp nước của công ty và giao lại cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh cung cấp.

Đối với xã Long Định, Vang Quới Đông, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp làm việc với nhà đầu tư, xem xét thời gian Công ty cổ phần Đầu tư Đại Quang Thủy đưa nhà máy đi vào hoạt động để thống nhất lại vùng cấp nước nhằm đảm bảo và đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân tại xã Long Định, Vang Quới Đông.   

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN