Việt Nam được bầu là thành viên Ủy ban Thông tin UNESCO

06/11/2007 - 10:43

Ảnh minh hoạ.

Kết quả này đạt được tại phiên họp Ðại hội đồng lần thứ 34 của UNESCO diễn ra từ ngày 16/10 đến 3/11.

Phiên họp Ðại hội đồng lần thứ 34 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức thông qua chiến lược trung hạn của UNESCO cùng Chương trình nghị sự và ngân sách mới cho giai đoạn 2008 - 2009. Trong đó, Chiến lược trung hạn của UNESCO trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2013 ưu tiên: bảo đảm giáo dục suốt đời cho tất cả mọi người; huy động sự hiểu biết về khoa học và chính sách phục vụ phát triển bền vững; giải quyết những thách thức về đạo đức trong bối cảnh toàn cầu hóa; thúc đẩy đối thoại văn hóa; xây dựng xã hội hiểu biết thông qua thông tin, truyền thông.


Tại phiên họp này, Việt Nam được bầu là thành viên Ủy ban Thông tin của UNESCO. Phiên họp Đại hội đồng UNESCO diễn ra hai năm một lần tại trụ sở UNESCO ở Paris (Pháp), với sự tham dự của tất cả các nước thành viên tổ chức này (hiện nay gồm 193 thành viên).

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN