Việt Nam sau một năm hội nhập: Mạnh và yếu?

28/12/2007 - 16:00
Nâng ly chúc mừng Việt Nam trong lễ ký kết gia nhập WTO

Sau một năm gia nhập WTO, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao hơn dự kiến, đạt từ 8-8,5%, là tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua. Kinh tế Việt Nam phát triển đúng hướng, thể hiện sự tăng trưởng ở các ngành quan trọng như công nghiệp-thương mại-dịch vụ.

Đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua


(VOV)_
Sau một năm gia nhập WTO, nền kinh tế VN tăng trưởng cao hơn dự kiến, đạt từ 8-8,5%, là tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua. Kinh tế VN phát triển đúng hướng, thể hiện sự tăng trưởng ở các ngành quan trọng như công nghiệp-thương mại-dịch vụ. Cơ cấu kinh tế chuyển theo hướng tích cực, tỉ trọng GDP của nhóm ngành công nghiệp-xây dựng tăng từ 41,31% lên 41,48%, dịch vụ tăng từ 38,25% lên 38,44%, nông-lâm-thủy sản từ 20,45% giảm xuống còn 20,08%. Cải cách chính sách theo hướng không phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước, doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, giảm sự bảo hộ đối với doanh nghiệp Nhà nước. Do VN cải thiện chính sách đầu tư, môi trường kinh doanh, mở cửa thị trường theo cam kết WTO, đến tháng 12/2007, vốn FDI đăng ký đạt 15 tỉ USD, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước, bằng gần 20 năm trước đây. Một điều đáng nói nữa là, kinh tế tư nhân đóp góp 35% vào sự tăng trưởng kinh tế chung của đất nước. Điều này chứng tỏ chính sách của chúng ta đã phát huy tác dụng, kích thích và tạo điều kiện để người dân yên tâm bỏ tiền túi ra đầu tư sản xuất, kinh doanh. Cùng với việc nới lỏng quy định pháp lý, năm 2007, nguồn vốn mà các doanh nghiệp VN đầu tư ra nước ngoài tăng khá mạnh, dự đoán đạt 350-360 triệu USD, tăng gấp 3 lần so với năm 2006, và còn tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Các doanh nghiệp VN không chỉ đầu tư trực tiếp vào những nền kinh tế còn chậm phát triển như: Lào, Campuchia, mà đã bắt đầu biết bắt tay liên doanh, liên kết với những tập đoàn kinh tế lớn ở các nước phát triển. VN cũng đang đẩy nhanh cải cách để được công nhận là nền kinh tế thị trường, trước năm mà WTO ấn hạn là năm 2018. Điều này không chỉ có lợi trong việc giải quyết tranh chấp thương mại, giảm chi phí cho doanh nghiệp, mà còn nâng cao hình ảnh một đất nước dám cam kết mạnh mẽ hội nhập để phát triển. Tuy nhiên, nền kinh tế cũng bộc lộ rõ điểm yếu cố hữu khi gia nhập WTO. Đó là, mặc dù đã được cải thiện rất nhiều nhưng thể chế còn yếu và cơ chế pháp lý cũng cần phải tiếp tục được hoàn thiện. Chế tài thực hiện pháp lý cũng còn nhiều vấn đề cần xem xét, bất cập về kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực có trình độ. Việc quản lý kinh tế vĩ mô còn lúng túng như việc kiềm chế tốc độ leo thang của giá cả trong thời gian vừa qua...


Theo VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN