Việt Nam tham dự Hội nghị ASEAN + 3 và Hội nghị EAS

23/07/2008 - 09:51
" width="160">

Tại các Hội nghị, các Bộ trưởng đã tập trung bàn thảo về các vấn đề: An ninh lương thực, chống đầu cơ xăng dầu, tăng cường đầu tư nông nghiệp, hợp tác quốc tế, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ...

Tiếp sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 41, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 (với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) và Hội nghị Tham vấn không chính thức Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham gia Cấp cao Đông Á (EAS) diễn ra ngày 22/7 tại Singapore. 

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3, các Bộ trưởng đã kiểm điểm việc triển khai các quyết định của Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 (11/2007), trong đó có Tuyên bố lần 2 về Hợp tác Đông Á và Kế hoạch công tác ASEAN+3 giai đoạn 2007-2017. Các Bộ trưởng đánh giá cao những tiến triển tích cực trong hợp tác tài chính ASEAN+3, đặc biệt là Lộ trình thực hiện Sáng kiến phát triển thị trường trái phiếu ASEAN+3 (ABMI) và đa phương hóa Sáng kiến Chiang Mai.

Các Bộ trưởng khẳng định lại cam kết thúc đẩy hợp tác ASEAN+3, coi đây là công cụ chính hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng Cộng đồng Đông Á; nhấn mạnh cần thúc đẩy triển khai hiệu quả Tuyên bố chung lần thứ 2 về Hợp tác Đông Á và Kế hoạch công tác ASEAN+3 giai đoạn 2007-2017, tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên cao như quản lý và cứu trợ thiên tai, an ninh lương thực, năng lượng, hợp tác tài chính, Quỹ hợp tác ASEAN+3... Riêng về phòng chống thiên tai, các Bộ trưởng cho rằng, bên cạnh tăng cường hợp tác, các kinh nghiệm cứu trợ khẩn cấp sau động đất ở Trung Quốc và hợp tác của nhóm nòng cốt gồm ASEAN, Myanmar và Liên Hợp Quốc sau cơn bão Nargis cần được thúc đẩy và phổ biến rộng rãi. Về an ninh lương thực, Hội nghị cho rằng cần cảnh giác với hiện tượng đầu cơ nâng giá như đã xảy ra trong lĩnh vực dầu lửa. Cùng với tăng cường đầu tư nông nghiệp, hợp tác quốc tế cũng cần được thúc đẩy, nhất là về chuyển giao công nghệ, phối hợp dự trữ và chống đầu cơ.

Tại Hội nghị Tham vấn không chính thức Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham gia Cấp cao Đông Á (EAS), các Bộ trưởng nhận định Cấp cao Đông Á đã khẳng định được vai trò là diễn đàn thường niên quan trọng và kênh hợp tác hiệu quả để các nhà Lãnh đạo tiến hành đối thoại về các vấn đề chính trị, kinh tế rộng lớn mang tầm chiến lược. Các Bộ trưởng ghi nhận những kết quả tích cực trong việc triển khai quyết định của Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 3, cụ thể là nghiên cứu về việc thành lập Đối tác kinh tế toàn diện ở Đông Á (CEPEA) và l

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN