Việt Nam trở thành quan sát viên Hiến chương Năng lượng quốc tế

10/07/2015 - 15:13

Thủ tướng Chính phủ đồng ý Việt Nam trở thành quan sát viên của các Hội nghị Hiến chương Năng lượng thông qua việc chấp thuận nội dung Hiến chương Năng lượng quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục đối ngoại cần thiết theo quy định; làm đầu mối quốc gia tham gia các hoạt động của Hiến chương; tiếp tục nghiên cứu, kiến nghị việc Việt Nam trở thành thành viên chính thức vào thời điểm phù hợp.

Để thực hiện tiến trình mở rộng và hiện đại hóa, kế thừa những giá trị của Hiến chương Năng lượng châu Âu, Liên minh châu Âu (EU) đã khởi xướng xây dựng Hiến chương Năng lượng quốc tế. Bản Hiến chương Năng lượng quốc tế được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng (La Hay II) ngày 21/5/2015 tại Hà Lan. Nội dung Hiến chương là một tuyên bố nêu ra các nguyên tắc và nội dung cơ bản, bao quát về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng, hướng tới phát triển năng lượng bền vững, tăng cường an ninh năng lượng, phù hợp với chính sách và pháp luật của Việt Nam.

Việc thông qua và chấp thuận Hiến chương Năng lượng quốc tế sẽ tạo cho Việt Nam tư cách quan sát viên trong các Hội nghị Hiến chương năng lượng; tạo điều kiện cho Việt Nam xây dựng mối quan hệ trực tiếp với các đối tác, tăng cường đối thoại, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng./.

Theo ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN