Vốn CIF góp phần xây dựng nông thôn mới

27/05/2010 - 06:01
Lộ nông thôn ở xã An Hiệp (Ba Tri) được hình thành từ nguồn vốn CIF.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án, các công trình chuyển tiếp từ năm 2009, chậm tiến độ là do năng lực của các nhà thầu còn hạn chế. Một số công trình có vấn đề về kỹ thuật, chất lượng nên cần có thêm thời gian để xử lý. Chủ đầu tư chưa kiểm tra, đôn đốc nhà thầu trong việc hoàn chỉnh hồ sơ công trình sau nghiệm thu; chậm thực hiện các thủ tục giải ngân. Ban Phát triển xã chưa quan tâm đến việc thanh toán các khoản chi phí khác như: chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, tư vấn giám sát, lập hồ sơ mời thầu…

Đối với 199 công trình mới năm 2010, đến nay đã có 2 công trình được thi công theo phương thức tự thực hiện (Phú Túc - Châu Thành), 24 công trình đang được lập hồ sơ, 78 công trình đang được thẩm định hồ sơ, 94 công trình đang được trình UBND huyện và xã phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật và 1 công trình của xã An Định (Mỏ Cày Nam) chưa được lập hồ sơ. Theo đánh giá của Ban Quản lý Dự án, tiến độ chuẩn bị lập hồ sơ các công trình khá chậm, mặc dù Ban đã có thông báo và hướng dẫn công tác chuẩn bị từ năm 2009. Ông Nguyễn Trung Chương - Phó Giám đốc Dự án nói: “Điều này không phải chỉ ở các huyện mới thực hiện dự án năm nay, mà các huyện đã có kinh nghiệm qua hai năm thực hiện như Chợ Lách, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc và Ba Tri, dù được Ban nhắc nhở, đôn đốc thường xuyên, nhưng tiếnđộ chuẩn bị lập hồ sơ và triển khai xây dựng cũng còn rất chậm”.
Ý kiến của đại biểu là Trưởng Văn phòng Dự án huyện cho rằng, nguyên nhân của việc nhà thầu thi công với chất lượng không cao là do năng lực nhà thầu, tư vấn giám sát hạn chế. Bởi các công trình ở địa phương hầu hết đều nhỏ - vài trăm triệu đồng, nên không thu hút được nhà thầu lớn, có kinh nghiệm. Qua thảo luận, trên từng công trình cụ thể, Ban Quản lý Dự án đưa ra giải pháp phù hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ, cũng như chất lượng công trình. Ban yêu cầu các xã phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình có khối lượng phát sinh dưới 10%. Riêng công trình lộ 30-4 (An Định - Mỏ Cày Nam) phát sinh tăng 18% phải chờ xin ý kiến IFAD. Các công trình của xã Nhuận Phú Tân (Mỏ Cày Bắc), Ban đề nghị UBND huyện chỉ đạo Văn phòng Dự án kết hợp cùng các phòng ban có liên quan hỗ trợ để xã làm việc với nhà thầu nhằm sớm khắc phục sự cố; đồng thời, cần có biện pháp xử lý hành chính đối với trường hợp nhà thầu vi phạm hợp đồng. Giám đốc Dự án - ông Nguyễn Trúc Sơn yêu cầu: “Các công việc này phải hoàn tất trong quý II và Ban phát triển xã phải chịu trách nhiệm nếu để chậm tiến độ”. Đối với công trình mới năm 2010, Ban yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu thi công có chất lượng, kinh nghiệm. Ông Nguyễn Quốc Bảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án DBRP Bến Tre đề nghị Ban Quản lý Dự án phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu chọn giải pháp phù hợp trong xây dựng cơ bản - từ nguồn vốn CIF, sao cho đảm bảo chất lượng, tiến độ và đúng luật định.
Về những việc trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Bảo yêu cầu các trưởng ban quản lý dự án phải thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong công việc. “Thời gian thực hiện công trình phải được rút ngắn, càng nhiều càng tốt, đặc biệt với các khâu thuộc thẩm quyền cấp mình; phải hoàn chỉnh và chuyển ngay từng hồ sơ, không để chờ chuyển cùng lúc. Mỗi công đoạn chỉ cần rút ngắn một vài ngày thì công trình sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian” – ông Nguyễn Quốc Bảo nhắc nhở.
Về việc phân bổ vốn CIF cho từng xã, ông Nguyễn Quốc Bảo nhắc lại, việc Dự án DBRP chọn các xã có tỉ lệ hộ nghèo cao tham gia Dự án bởi mong muốn có sự thay đổi tích cực ở các xã này. Tuy các công trình đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn này không lớn, nhưng các xã không được chủ quan, xem thường. Bởi qua đó, lãnh đạo địa phương sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong vai trò chủ đầu tư, năng lực quản lý sẽ được nâng lên. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, Ban sẽ quyết định phân bổ vốn vào năm tiếp theo, không phụ thuộc vào tỉ lệ hộ nghèo, mà theo tiến độ thực hiện công việc của từng xã, nhằm đảm bảo tính cạnh tranh; đồng thời, qua đó sẽ đánh giá trách nhiệm quản lý của lãnh đạo địa phương.

Quỹ đầu tư cấp xã (CIF) là số vốn phân bổ cho từng xã, phụ thuộc vào tỉ lệ hộ nghèo của xã đó. Quỹ đầu tư của mỗi xã được thực hiện trong ba năm, gồm hai phần chính: xây dựng hạ tầng nông thôn (90%) và hỗ trợ các hoạt động nâng cao năng lực tiếp cận thị trường của cộng đồng 10%. Theo kế hoạch, năm 2010 có 262 công trình (giao thông nông thôn, chợ và công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp) tại 50 xã tham gia Dự án được triển khai bằng nguồn vốn này, với tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng. Tính đến giữa tháng 5, có 61 công trình được hoàn thành, 2 đang được thi công, 1 chưa được lập hồ sơ, còn lại đã được phê duyệt hoặc đang trình duyệt. Ông Nguyễn Trúc Sơn - Giám đốc Dự án DBRP đánh giá tình hình triển khai, thực hiện các công trình như vậy là rất chậm, cần có giải pháp hữu hiệu để đảm bảo kế hoạch đề ra. Đây cũng chính là vấn đề được đề cập tại hội nghị đánh giá về tình hình thực hiện vốn CIF vừa được Ban Quản lý Dự án tổ chức.

Bài, ảnh: Phương Yến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN