Vốn vay ưu đãi giúp nông dân cải thiện đời sống

07/07/2009 - 08:25

Trong 6 tháng đầu năm 2009, ngoài việc phối hợp các ngành tổ chức tập huấn, chuyển giao KHKT, dạy nghề, giới thiệu cho con em hội viên đi xuất khẩu lao động, thì việc hỗ trợ vốn giúp nông dân phát triển sản xuất cũng được các cấp hội nông dân tìm nguồn, hướng dẫn giải pháp để thoát nghèo, nâng cao thu nhập.

Ngân hàng Chính sách xã hội và Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh đã thực hiện tốt công tác liên tịch với Hội Nông dân về việc xét cho hộ nghèo vay tín chấp với lãi suất thấp. Có thêm 399 hội viên vay với số tiền gần 2 tỷ đồng, nguồn quỹ hỗ trợ nông dân cũng phát triển không ngừng, đến nay tổng số quỹ lên đến 2,4 tỷ đồng, đã xét cho 1.773 hộ vay.

Hội viên vay vốn đều đầu tư vào sản xuất, cải thiện môi trường đúng như cam kết ban đầu. Dự án Heifer cũng thực hiện có hiệu quả tại xã Thới Thạnh (Thạnh Phú), số bò được cấp cho nông dân là 40 con, đã có 4 con sinh bê nghé và 29 con đã phối giống. Đời sống nông dân từng bước được cải thiện, nên số nông dân vào hội ngày càng tăng. Hội Nông dân đã kết nạp thêm 8.431 hội viên, nâng tổng số trong toàn tỉnh có 209.161 hội viên.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích