Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ rộng 13.436km2, gồm 8 tỉnh, TP

08/03/2008 - 13:29

Toàn bộ ranh giới hành chính Thủ đô và 7 tỉnh: Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam và Hoà Bình với diện tích tự nhiên khoảng 13.436km2, bán kính ảnh hưởng từ 100-150km vừa được qui hoạch hoàn chỉnh thành Vùng Thủ đô Hà Nội...

Cơ quan chủ trì  tổ chức lập đồ án Qui hoạch Xây dựng Vùng Thủ đô là Bộ Xây dựng, với sự tham gia nghiên cứu của các chuyên gia tư vấn nước ngoài từ Cộng hòa Pháp, Mỹ và Australia. Đồ án này từng được báo cáo xin ý kiến các cấp lãnh đạo Chính phủ, Ban chỉ đạo QHĐTXD Vùng Thủ đô, UBND Tỉnh, Thành phố và được đưa ra Hội thảo trình bày trước nhiều nhà qui hoạch đô thị, chuyên gia quốc tế, các tổ chức quốc tế như WB, ADB, JICA… và một số nhà đầu tư.

1

Bản đồ định hướng phát triển không gian của Qui hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội (Ảnh tư liệu của Viện Qui hoạch đô thị nông thôn - Bộ XD).

Ngày 6/3/2008, hồ sơ hoàn chỉnh của đồ án Qui hoạch Vùng Thủ đô đã được Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Xác định tầm nhìn 20, 30 và 50 năm!

Theo Bộ Xây dựng, mục tiêu của đồ án này là phát huy mọi tiềm năng lợi thế của Vùng Hà Nội nhằm phát triển Thủ đô Hà Nội có đầy đủ chức năng và vị thế của một trung tâm đô thị hiện đại trong khu vực Đông Nam Á và châu Á, đồng thời giải quyết những bất cập, mâu thuẫn đang tồn tại, ảnh hưởng tới quá trình phát triển chung cho cả Vùng Hà Nội.

Phát triển Vùng cũng nhằm hài hoà, nâng cao chất lượng hệ thống đô thị trong toàn vùng nhằm giảm sự tập trung quá tải vào Thủ đô Hà Nội trên cơ sở xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật diện rộng cấp vùng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế vùng và bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững cho toàn vùng.

Xác định mục tiêu đó, đồ án Qui hoạch Vùng Thủ đô vừa được hoàn chỉnh đã mang tầm nhìn 20, 30 và 50 năm với những định hướng phát triển không gian lãnh thổ và các ngành chủ yếu của Vùng Thủ đô; xây dựng hệ thống hạ tầng kĩ thuật - xã hội diện rộng cấp quốc gia và vùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục cùng các dịch vụ khác; hệ thống hạ tầng kĩ thuật diện rộng về giao thông, cấp nước, cấp điện, xử lí chất thải, bảo vệ môi trường...  

Đồ án cũng đề xuất qui hoạch định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn gắn với qui hoạch sử dụng đất, các hình thái phát triển không gian đô thị và các hướng phát triển không gian trọng yếu...

Tràng An Nguyễn - Theo VNN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN