Xã An Ngãi Tây, hơn 3 tỷ đồng xây dựng giao thông

05/03/2010 - 08:53

Đến nay, các tuyến đường liên ấp, liên xóm, liên tổ được trải đá dăm và bê-tông với tổng chiều dài trên 10km, 22 cây cầu được xây dựng kiên cố với tổng chiều dài trên 500m, tạo điều kiện thuận lợi đi lại, vận chuyển, lưu thông hàng hóa của nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tổng nguồn vốn đầu tư cho công tác này trong những năm qua gần 3 tỷ đồng. Trong đó, các tổ chức, cá nhân, các nhà từ thiện trong và ngoài tỉnh tài trợ 20 cây cầu, kinh phí 1,5 tỷ đồng, còn lại nhân dân và ngân sách địa phương đóng góp và trên 1.500 ngày công lao động. Riêng năm 2009, có 3 ấp phát huy tốt phong trào này là ấp Giồng Quéo, An Hòa và An Qui, đã trải bê-tông các lộ liên xóm, liên tổ được 1.850m, với kinh phí 113 triệu đồng. Trong đó, ấp An Qui cơ bản hoàn thành đường bê-tông, không còn đường đất. Tuyến đường liên xã đi ngang địa phương dài 5 km cũng được tỉnh đầu tư trải nhựa, cơ bản hoàn thành.
Việc xây dựng GTNT đã góp phần đưa kinh tế địa phương phát triển ổn định, tăng thu nhập bình quân đầu người 7 triệu đồng (năm 2008) lên 8,5 triệu đồng/người/năm (năm 2009).

Mai Hữu Tài

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN