Bão số 9 suy yếu thành áp thấp, lũ đặc biệt lớn trên sông ở Trung Bộ

Bão số 9 suy yếu thành áp thấp, lũ đặc biệt lớn trên sông ở Trung Bộ