Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà gia đình chính sách

Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà gia đình chính sách