Khởi công xây dựng tuyến đê bao chống ngập xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm

Khởi công xây dựng tuyến đê bao chống ngập xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm