Làm việc với 2 đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép

Làm việc với 2 đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép