Xăng tiếp tục tăng, lên gần 30.000 đồng/lít

11/05/2022 - 18:08

Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới thông báo thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ từ 15h00 chiều 11-5-2022.

Trong kỳ điều chỉnh lần này, mỗi lít xăng E5RON92 tăng 1.491 đồng, RON95 tăng 1.554 đồng/lít. Theo sự điều chỉnh mới này, giá xăng E5RON92 tăng lên mức 28.959 đồng mỗi lít; xăng RON95 đã tăng lên mức 29.988 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng được điều chỉnh tăng trong kỳ điều hành này. Cụ thể, giá dầu diezel tăng 1.120 đồng/lít lên mức 26.650 đồng/lít; dầu hỏa tăng 1.340 đồng/lít so với trước lên 25.168 đồng/lít; dầu mazut 180CST3.5S không cao hơn 21.560 đồng/kg vì giữ ổn định so với giá bán hiện hành.

Trong kỳ điều chỉnh lần này, liên bộ cũng quyết định trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước là 300 đồng/lít) và RON95 ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước là 400 đồng/lít), dầu diesel ở mức 100 đồng/lít, dầu hỏa ngừng trích lập (kỳ trước là 119 đồng/lít) và dầu mazut tiếp tục không trích lập.

Chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước không chi), dầu mazut ở mức 33 đồng/kg (kỳ trước không chi), các mặt hàng xăng dầu khác không chi.

PV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN