Xây dựng bản lĩnh người cán bộ kiểm tra hiện nay

05/10/2018 - 07:20

Thời gian qua, vấn đề bản lĩnh kiểm tra (KT) của cán bộ KT ở các cấp được cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm. đây là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng, hiệu quả công tác KT, giám sát (GS), nhất là KT tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, đó cũng là sự mong đợi, là niềm tin của Đảng, của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ KT nhằm góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Tính Kiệp trao giấy chứng nhận cho học viên lớp tập huấn công tác KT, GS và thi hành kỷ luật Đảng năm 2018. Ảnh: Trần Diệp

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Tính Kiệp trao giấy chứng nhận cho học viên lớp tập huấn công tác KT, GS và thi hành kỷ luật Đảng năm 2018. Ảnh: Trần Diệp

Thực tế cho thấy, hiện nay ở nơi này, nơi khác, cán bộ KT còn thiếu bản lĩnh  của người KT nên chất lượng, hiệu quả KT, GS còn hạn chế. Một số nơi chưa thực hiện được nhiệm vụ KT đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Một số ủy ban KT và cán bộ KT còn có biểu hiện né tránh, ngại va chạm, thiếu tính chiến đấu, không KT cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm, còn có quan niệm cho rằng nghề KT là “vừa khô, vừa khó, vừa khổ”, chưa thấy đó là sự tin cậy của Đảng, sự tin yêu của nhân dân, là vinh dự, niềm tự hào của bản thân và của ngành.

Mặt khác, kinh tế nước ta vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng đang xuất hiện trên mọi lĩnh vực với nội dung và hình thức ngày càng đa dạng, tính chất ngày càng phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi thì cán bộ KT càng phải có tầm hiểu biết rộng và vốn sống thực tiễn phong phú, bản lĩnh chính trị vững vàng để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của Đảng giao.

Như vậy, việc xây dựng bản lĩnh của người cán bộ KT được đặt ra là hết sức cần thiết. Trước hết, người cán bộ KT phải đạt tiêu chuẩn của người cán bộ nói chung và những yêu cầu về phẩm chất và năng lực đặc trưng của người cán bộ làm công tác KT, GS của Đảng nói riêng như: bản lĩnh vững vàng, không bị ngả nghiêng, dao động, bị mua chuộc trước những cám dỗ đời thường, có như thế mới giúp cho các kết luận KT khách quan, chính xác.

Thứ hai, cán bộ KT là người phải nắm vững chủ trương, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương pháp cơ bản tiến hành công tác KT, GS và thi hành kỷ luật của Đảng. Nắm vững nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, quy chế làm việc của ủy ban KT cấp mình và nhiệm vụ được phân công; thực hiện phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục thi hành kỷ luật của Đảng một cách linh hoạt, sáng tạo; hiểu biết rộng nhiều lĩnh vực, tinh thông nghiệp vụ công tác KT, GS, nhất là cách tiến hành và thực hiện thành thạo công tác KT, GS từ khâu dự thảo quyết định, kế hoạch, thẩm tra, xác minh, viết báo cáo, thông báo kết luận, kết quả; theo dõi việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm; lập hồ sơ lưu trữ…

Thứ ba, người cán bộ KT phải chính trực, công tâm, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, thái độ ứng xử đúng mực với đối tượng được KT; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng được phân công theo dõi; phát hiện dấu hiệu vi phạm để đề xuất Ủy ban KT xem xét, quyết định KT, GS; trong quá trình thẩm tra xác minh vụ việc kết luận chuẩn xác, đúng nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Từ đó, đề xuất hình thức kỷ luật đúng mức, giúp tổ chức đảng hoặc đảng viên thấy rõ thiếu sót, khuyết điểm hoặc vi phạm của mình, tự nhận hình thức kỷ luật và có hướng phấn đấu, khắc phục, sửa chữa.

Trong công tác KT, GS, người cán bộ KT ví như một vị bác sĩ giỏi “trị bệnh cứu người”. Bấm đúng huyệt, bắt đúng mạch, chuẩn đoán đúng bệnh, kê đúng thuốc thì bệnh gì dù nặng đến đâu cũng sẽ điều trị khỏi.

Thứ tư, người cán bộ KT phải có dũng khí, có chính kiến, có quan điểm riêng của mình trong mọi hoạt động, nhất là khi giao nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, dám đương đầu với sự phản ứng, cản trở, đe dọa, gây áp lực của đối tượng KT hoặc những người cố tình bao che; thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh; dám nghĩ, dám nói, dám làm và chịu trách nhiệm đối với công việc được giao. Đặc biệt, bản thân có nhận thức, hành động chưa đúng, chưa phù hợp hoặc có thiếu sót, khuyết điểm thì phải dũng cảm nhận sai lầm, khuyết điểm, trách nhiệm với thái độ cầu thị và quyết tâm khắc phục.

Thứ năm, người cán bộ KT cần nắm bắt được diễn biến, tâm lý của đối tượng được KT, GS để chủ động làm tốt công tác tư tưởng, khơi gợi sự tự giác của đối tượng được KT, có biện pháp vận động, thuyết phục và cảm hóa đối tượng bảo đảm cho kỷ luật của Đảng nghiêm minh và mang tính giáo dục; đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn công tác để đề xuất những giải pháp, tìm ra nguyên nhân, khuyết điểm, vướng mắc trong công tác KT, GS.

Có thể nói, trong 2 năm gần đây, công tác KT các cấp được tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt đã làm cho trong Đảng không còn “vùng cấm”; củng cố và từng bước tiếp tục xây dựng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Nhưng qua đó, chúng ta mất không ít cán bộ, trong đó có cả cán bộ cấp cao của Đảng bị khởi tố. Song mục đích cuối cùng là để đồng chí, cán bộ của mình nhìn nhận được khuyết điểm, sai phạm, từ đó khắc phục, sửa sai vươn lên. Đây cũng chính là “cuộc chiến” của mỗi cán bộ KT phải vượt qua chính mình để làm tròn nhiệm vụ với Đảng, với dân.

Trần Thanh Vũ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN