Xây dựng Châu Thành đẹp và mạnh

30/09/2008 - 07:23

Kết hợp du lịch với văn hóa truyền thống đã thu hút nhiều du khách đến với Châu Thành. Ảnh: HH

Ông Trần Văn Thọ- Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, để trở thành huyện văn hoá vào năm 2010, huyện xác định tư tưởng chỉ đạo là lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân. Huyện hướng đến mục tiêu tiếp tục nâng cao mức sống về vật chất lẫn tinh thần cho nhân dân; xây dựng Châu Thành trở thành huyện đẹp về văn hoá, mạnh về quốc phòng an ninh, đúng như các tiêu chí đề ra.

Các tiêu chí huyện tập trung đến năm 2010 gồm: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 13,01%, chuyển dịch cơ cấu nông-lâm-ngư giảm còn 37%, nông nghiệp-xây dựng tăng lên 35%, thương mại-dịch vụ 28%, thu nhập bình quân đạt 13 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo còn 3%, không còn hộ nghèo thuộc diện chính sách, giải quyết việc làm cho 4 ngàn lao động trong độ tuổi, 99% hộ sử dụng điện. Các tiêu chí xây dựng xã, thị trấn văn hoá đạt 100%, 98% người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan, 80% ấp sức khoẻ, 70% ấp văn hoá kiểu mẫu, 100% cơ quan, trường học, cơ sở thờ tự văn minh và 42% chợ văn hoá… Để đạt tiêu chí đề ra, huyện tập trung các giải pháp cụ thể: Kiện toàn, bổ sung quy chế làm việc ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá huyện, xã, thị trấn. Các ban ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch phối hợp phù hợp thực hiện đề án huyện văn hoá. Mở đợt tuyên truyền rộng khắp về mục đích, ý nghĩa và nội dung xây dựng huyện văn hoá trong cán bộ, nhân dân. Từng tổ nhân dân tự quản tạo chuyển biến nhận thức để văn hoá thấm sâu vào đời sống xã hội, hoạt động kinh tế, chính trị. Phát động phong trào thi đua đến tận ấp, khu phố, với các công trình theo yêu cầu thực tế địa phương. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá xây dựng các thiết chế văn hoá, thể dục, thể thao.

Cấp xã, thị trấn chịu trách nhiệm xây dựng cầu, đường, trường, trạm đạt chuẩn của bộ. Cấp huyện sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tư xây dựng nhà văn hoá, mặt sân vận động, công viên và nâng cấp các di tích lịch sử văn hoá. Huyện sẽ kiến nghị tỉnh sớm triển khai thi công hương lộ 175, 173, đường tỉnh 884, hệ thống thoát nước, vỉa hè, đèn chiếu sáng, cải tạo phát triển lưới điện...

Mai Thy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN