Thạnh Phú

Xây dựng chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện

10/08/2022 - 05:25

BDK - Thực hiện Kế hoạch số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng chi bộ (CB) ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện (TSVMTD) nhiệm kỳ 2020 - 2025, kết quả trong 6 tháng đầu năm 2022, Thạnh Phú có 14/12 CB ấp được công nhận TSVMTD, đạt 116,7% so với chỉ tiêu đăng ký năm 2022.

Đường nông thôn tại ấp Xương Thới III, xã Thới Thạnh. Ảnh: Minh Mừng

Đường nông thôn tại ấp Xương Thới III, xã Thới Thạnh. Ảnh: Minh Mừng

Động lực xây dựng huyện nông thôn mới

Ban Thường vụ Huyện ủy Thạnh Phú xác định việc xây dựng CB ấp, khu phố TSVMTD là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng mà Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở địa bàn dân cư, tạo động lực xây dựng thành công huyện nông thôn mới (NTM) vào năm 2025.

Theo Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Văn Bé Năm, ngay từ đầu năm 2022, Thường trực Huyện ủy đã giao Ban Tổ chức Huyện ủy và Tổ hỗ trợ xây dựng Đảng huyện phối hợp với đảng ủy các xã, thị trấn tiến hành khảo sát, rà soát lại các tiêu chuẩn, điều kiện theo Hướng dẫn số 02 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy ở các CB ấp, khu phố để có kế hoạch đề ra giải pháp tập trung thực hiện. Trên cơ sở khảo sát và đăng ký của đảng ủy các xã, thị trấn, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạnh Phú thống nhất đăng ký về tỉnh xây dựng đạt 12 CB TSVMTD trong năm 2022.

Sau đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạnh Phú có công văn chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các CB trực thuộc, nhất là tập trung xây dựng CB ấp, khu phố TSVMTD năm 2022. Qua đó, phân công đồng chí cấp ủy theo dõi, hỗ trợ. Đồng thời, hướng dẫn các CB ấp, khu phố trực thuộc cụ thể hóa kế hoạch và đăng ký thực hiện đảm bảo theo lộ trình.

“Việc thực hiện quy trình công nhận CB ấp, khu phố TSVMTD được các cấp ủy, CB thực hiện đảm bảo theo hướng dẫn tại Phần III, Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Riêng đối với cấp huyện, để việc công nhận đảm bảo đúng thực chất, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định số 463-QĐ/HU, ngày 19-4-2021 thành lập Tổ thẩm định CB ấp, khu phố TSVMTD, giai đoạn 2020 - 2025 (Tổ thẩm định 463) do đồng chí Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy làm tổ trưởng và đại diện lãnh đạo các ban đảng huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND & UBND huyện làm thành viên, Tổ thẩm định 463 có nhiệm vụ khảo sát thực tế và kiểm tra hồ sơ đề nghị công nhận CB ấp, khu phố đạt TSVMTD trên địa bàn huyện, sau đó báo cáo kết quả về Thường trực Huyện ủy cho ý kiến công nhận…”, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Văn Bé Năm chia sẻ kinh nghiệm.

Quan tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí

Đối với các CB đã được công nhận TSVMTD, các cấp ủy luôn có sự quan tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí không những mạnh mà phải toàn diện. Đồng thời, để giữ vững danh hiệu, chi ủy các CB xác định đó là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt trong quá trình hoạt động, tập trung tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự theo Nghị quyết CB hàng năm, nhất là góp phần xây dựng xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh.

Toàn huyện Thạnh Phú hiện có 8/18 xã được công nhận NTM, với tổng số 43 ấp. Hiện có 16/43 CB ấp đã xây dựng thành công CB TSVMTD, đạt 37,2%. Để thực hiện đạt chỉ tiêu 100% CB ấp, khu phố ở các xã, thị trấn được công nhận NTM, đô thị văn minh là CB TSVMTD theo Kế hoạch số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các CB ấp thuộc 6 xã NTM đều có kế hoạch đăng ký thực hiện, phấn đấu hoàn thành trong quý I - 2024.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Văn Bé Năm cho biết: Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có kế hoạch triển khai đồng loạt các nhóm giải pháp. Trong đó, huyện sẽ tiếp tục triển khai, quán triệt sâu rộng Hướng dẫn số 02, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Từng cán bộ, đảng viên trong CB ấp, khu phố phải thể hiện quyết tâm chính trị, tích cực tham gia xây dựng hoàn thành các tiêu chuẩn và điều kiện để được cấp có thẩm quyền xem xét công nhận.

Huyện thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội. Hướng dẫn xây dựng các mô hình kinh tế (tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp) theo hướng bền vững, kết hợp phát triển các ngành nghề truyền thống có tiềm năng. Đồng thời, huyện mở các lớp tập huấn, phổ biến đến nhân dân; quan tâm đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người trong độ tuổi lao động; nâng cấp, sửa chữa, làm mới các tuyến đường liên ấp đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải.

“Từ khi triển khai thực hiện xây dựng CB ấp, khu phố TSVMTD đến nay, nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân từng bước được nâng lên. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị TSVM và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội luôn có sự tập trung và trách nhiệm”.

(Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Thạnh Phú Phạm Văn Bé Năm)

 C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN