Xây dựng chương trình công tác bao quát, toàn diện hơn

04/01/2017 - 07:16

Trao giấy chứng nhận lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành cho lãnh đạo trưởng phó phòng và tương đương năm 2016.hủ tướng Nga Dmitry Medvedev. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3-1-2017, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành nội vụ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Ông Nguyễn Hữu Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo phòng tổ chức cán bộ các sở, ban, ngành tỉnh, phòng nội vụ các huyện, thành phố tham dự.

Trong năm 2016, ngành nội vụ đã phối hợp tham mưu tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ thi nâng ngạch và thi tuyển công chức, tinh giản biên chế theo Nghị định số 108 của Chính phủ, hoàn chỉnh thẩm định Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị hành chính của tỉnh. Thực hiện đào tạo cán bộ, công chức và đại biểu HĐND cấp xã, phân bổ biên chế, quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị ngành tỉnh, xét chính quyền trong sạch vững mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016 - 2020, công bố chỉ số CCHC năm 2015, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư và Công văn số 1377 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đẩy mạnh thực hiện văn hóa giao tiếp nơi công sở. Triển khai các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội như phong trào Đồng khởi mới, phong trào Chung tay xây dựng nông thôn mới. Nắm chắc tình hình dư luận và diễn biến hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, quản lý tốt công tác văn thư, lưu trữ, công tác thi đua, khen thưởng…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đóng góp cho công tác của ngành trong năm 2016 về các mặt như công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, thanh tra công vụ, công tác tôn giáo, công tác phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Hữu Phước đánh giá cao kết quả đạt được của ngành nội vụ trong năm. Ông nhấn mạnh, công tác nội vụ năm 2017 cần tập trung xây dựng chương trình công tác mang tính bao quát, toàn diện hơn; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc xử lý công việc. Tham mưu tổ chức tốt kỳ thi tuyển công chức năm 2017, đôn đốc các ngành, địa phương hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm, thực hiện có hiệu quả chủ trương tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy nhà nước của tỉnh. Tinh gọn, kiện toàn bộ máy tổ chức của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định; thực hiện tốt công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Hướng dẫn UBND cấp huyện, xã thực hiện việc kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố theo Nghị quyết HĐND, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc thí điểm mô hình Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu phố theo Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhận xét, đánh giá cán bộ đúng thực chất, dựa trên năng lực và chất lượng thực thi công vụ. Thực hiện tốt hơn nữa công tác CCHC, nhất là việc nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo, văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng, công tác Hội và thanh niên.

Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN