Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

23/09/2022 - 05:31

BDK - Đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật (NVKT) là một bộ phận quan trọng, thực hiện công tác kỹ thuật (CTKT) phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi của quân đội. Cùng với sự trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh, ngành kỹ thuật đã có bước phát triển lớn mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

 

Tổ chức kiểm tra trình độ, tay nghề cán bộ, nhân viên ngành kỹ thuật các cơ quan, đơn vị và Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành phố. Ảnh: Đặng Thạch

Tổ chức kiểm tra trình độ, tay nghề cán bộ, nhân viên ngành kỹ thuật các cơ quan, đơn vị và Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành phố. Ảnh: Đặng Thạch

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Trong sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đòi hỏi CTKT phải nâng cao chất lượng tổng hợp, trong đó chất lượng về đội ngũ cán bộ, NVKT có vai trò rất quan trọng, đây là lực lượng nòng cốt quyết định sự phát triển hay tụt hậu của ngành kỹ thuật.

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, NVKT của tỉnh hiện nay có đủ số lượng, chất lượng đáp ứng cho các yêu cầu nhiệm vụ của CTKT. Tuy vậy, cũng như tình hình chung của các ngành, đội ngũ cán bộ, NVKT vừa thừa, lại vừa thiếu. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật hiện có đạt 104,5% so với nhu cầu biên chế, trong đó 100% là đảng viên, số cán bộ có trình độ sau đại học 8,7%, đại học 43,4%, cao đẳng 26,1%, trung cấp 21,8%. Chất lượng toàn diện của đội ngũ cán bộ ngày càng nâng lên rõ rệt so với 10 năm trước đây. Đội ngũ NVKT hiện có đạt 111,47% so với nhu cầu biên chế, trong đó, trình độ cao đẳng 2,94%, trung cấp 36,76%, sơ cấp 60,3%.

Diện bố trí đội ngũ cán bộ, NVKT đã tương đối phù hợp hơn và ngày càng được cải thiện do tính chất ổn định chuyên sâu của ngành. Đội ngũ cán bộ, NVKT hầu hết được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản, chất lượng chính trị tốt, có quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng. Trước những biến động của tình hình thế giới, khu vực và những khó khăn phức tạp của đời sống kinh tế - xã hội, ảnh hưởng của dịch Covid-19, đội ngũ cán bộ, NVKT của tỉnh vẫn luôn kiên định, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giữ vững phẩm chất đạo đức, phong cách của người quân nhân, có hoài bão và ý chí vươn lên, đổi mới phong cách để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động CTKT. Đang hình thành đội ngũ cán bộ, NVKT có trình độ cao, từng bước đáp ứng việc quản lý, khai thác, sử dụng, làm chủ súng pháo, khí tài, đạn dược.

Giải pháp thời gian tới

Thực hiện Chương trình hành động số 01-CTr/ĐUQS ngày 17-8-2020 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, để xây dựng đội ngũ cán bộ, NVKT của tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cấp ủy, người chỉ huy các cấp cần quan tâm tập trung thực hiện tốt những chủ trương, giải pháp chính như sau:

Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ, NVKT phải xuất phát từ thực tiễn, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và tình hình đội ngũ cán bộ, NVKT của đơn vị, bảo đảm sự liên thông, có tính khả thi cao trong thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ, NVKT. Thực hiện tốt công tác luân chuyển, tập trung giải quyết số lượng, điều chỉnh cơ cấu gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Phát huy vai trò trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác xây dựng và tham gia quản lý, nắm chắc tình hình đội ngũ cán bộ, NVKT theo phân cấp, kiên quyết chuyển ra đối với cán bộ, NVKT có năng lực, sức khỏe yếu, vi phạm kỷ luật, uy tín thấp; có kế hoạch và biện pháp đồng bộ để chủ động tạo nguồn, cân đối, sắp xếp, điều chỉnh từ nơi thừa sang nơi thiếu, giữ vững ổn định đơn vị cơ sở.

Chú trọng công tác huấn luyện kỹ thuật, đưa đi đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức tập huấn, hội thi, hội thao, kiểm tra trình độ, kỹ năng nghề nhằm cập nhật, bổ sung những kiến thức về các loại vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật mới, đưa đi đào tạo các chuyên ngành kỹ thuật để tạo nguồn nhân lực NVKT kế cận cho đơn vị nhằm nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, NVKT.

Quan tâm làm tốt công tác xét duyệt chức danh chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ cho cán bộ đang công tác trong ngành kỹ thuật. Thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ, chính sách đãi ngộ theo quy định chung. Bên cạnh đó phải quan tâm làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, NVKT để họ yên tâm công tác, tận tụy, cống hiến, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Minh

(Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN