Chuyển đổi số lĩnh vực y tế, bài 1:

Xây dựng hệ thống số trong ngành y tế

05/05/2021 - 06:11

BDK - Lĩnh vực y tế ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động quản lý đã phát huy hiệu quả, thì chuyển đổi số (CĐS) là xu hướng tất yếu của quá trình phát triển. Thông qua hệ thống số sẽ cung cấp cho người dân nhiều loại hình dịch vụ, mở rộng phạm vi cung ứng. Đó như là “cánh tay nối dài” của hệ thống y tế hướng đến phục vụ cộng đồng dân cư tốt hơn.

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu triển khai khai báo y tế bằng QR Code.

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu triển khai khai báo y tế bằng QR Code.

Các nhóm tiêu chí

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác ứng dụng và phát triển CNTT vào hoạt động chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, ngành y tế tỉnh đã triển khai từ sớm. Đến nay, các nhóm tiêu chí trong Bộ tiêu chí ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) tỉnh cơ bản đảm bảo. Nhóm tiêu chí hạ tầng đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT ở quy mô nhỏ, 100% các máy vi tính tại các đơn vị có sử dụng Internet, có mạng nội bộ và có kết nối mạng không dây.

Nhóm tiêu chí Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) đã có 100% các bệnh viện (BV), trung tâm y tế huyện, thành phố, trạm y tế xã, phường, thị trấn đã triển khai phần mềm HIS. Trong đó, 148 cơ sở dùng phần mềm HIS của VNPT, 2 BV Nguyễn Đình Chiểu và Đa khoa khu vực Ba Tri tự phát triển phần mềm HIS. Các cơ sở y tế còn lại sử dụng phần mềm HIS của Công ty Dược Hậu Giang tài trợ miễn phí. Hiện nay, có 3 BV triển khai hệ thống Hội chẩn từ xa (Telehealth). Cụ thể, BV Nguyễn Đình Chiểu tự trang bị trang thiết bị, BV Đa khoa khu vực Cù Lao Minh và BV Đa khoa khu vực Ba Tri được Tập đoàn Viettel tài trợ bộ trang thiết bị vào đầu tháng 12-2020. 100% cơ sở KCB bảo hiểm y tế (BHYT) thực hiện được kết nối dữ liệu KCB và thanh toán BHYT với cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh qua hệ thống giám định điện tử.

Nhóm tiêu chí Hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS), hiện chỉ có BV Nguyễn Đình Chiểu áp dụng được một số thông số xét nghiệm qua phần mềm. Các đơn vị còn lại chưa triển khai. Sở Y tế đã phối hợp với VNPT Bến Tre triển khai hệ thống VNPT-HIS tại trạm y tế xã, phường, thị trấn từ năm 2016. Đồng thời, sở đã hoàn thành tập huấn sử dụng phần mềm quản lý (VNPT-HMIS) trong năm 2020. Trên cơ sở kết hợp dữ liệu phần mềm VNPT-HIS và VNPT-HMIS sẽ có được Hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) trên địa bàn tỉnh; triển khai hệ thống Liên thông dược Quốc gia - Bộ Y tế từ năm 2019. Đến ngày 30-12-2020, toàn tỉnh có 751/1.531 cơ sở dược thực hiện kết nối dữ liệu.

 Các nhóm tiêu chí Bệnh án điện tử (EMR), Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS-PACS) hiện chưa có cơ sở y tế triển khai thực hiện.

Hình thành hệ thống số

Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán cho biết, để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về CĐS tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, ngành y tế tiếp tục xây dựng ứng dụng và phát triển CNTT y tế. Từng bước nâng cấp cơ sở hạ tầng y tế, hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh thông minh. Theo lộ trình đến năm 2030, ngành y tế phấn đấu đạt các nhóm mục tiêu chính, gồm: Hệ thống thông tin xét nghiệm, Hệ thống lưu trữ - truyền tải hình ảnh và Hệ thống hội chẩn từ xa (Telehealth); Hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR); ứng dụng CNTT trong lĩnh vực dược.

Tăng cường ứng dụng công nghệ trong hoạt động y tế.

Tăng cường ứng dụng công nghệ trong hoạt động y tế.

Trước mắt, trong năm 2021, cố gắng 100% BV tuyến tỉnh và trung tâm y tế huyện, thành phố có chức năng KCB nâng cấp cơ sở hạ tầng, đảm bảo đạt mức 3 nhóm tiêu chí hạ tầng. Riêng BV Nguyễn Đình Chiểu và BV Đa khoa khu vực Ba Tri nâng cấp cơ sở hạ tầng, đảm bảo đạt mức 6 đáp ứng triển khai thực hiện Bệnh án điện tử. Cố gắng có 80% người dân có hộ khẩu trên địa bàn tỉnh được lập và quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử. 100% các cơ sở buôn bán, kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh thực hiện kết nối liên thông dữ liệu vào phần mềm quản lý dược quốc gia. Từ năm 2021 - 2022, phấn đấu thành lập Trung tâm điều hành y tế thông minh tại Sở Y tế, nhằm tập trung, quản lý, điều hành và liên thông dữ liệu y tế tỉnh với dữ liệu y tế quốc gia của Bộ Y tế. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai Hệ thống hội chẩn từ xa đặt tại đơn vị, phục vụ nhu cầu họp trực tuyến, phòng chống Covid-19 và các vấn đề y tế khác.

Nâng cấp hạ tầng

Sắp tới, ngành y tế bổ sung, nâng cấp hạ tầng CNTT tại Sở Y tế. Cụ thể, trang bị máy chủ, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và đường truyền Internet để thành lập Trung tâm điều hành y tế thông minh nhằm tập trung, quản lý, điều hành và liên thông dữ liệu y tế tỉnh với dữ liệu y tế quốc gia của Bộ Y tế. Triển khai Hệ thống hội chẩn từ xa, định kỳ tổ chức hội chẩn trực tuyến giữa các đơn vị trong và ngoài tỉnh, mời các chuyên gia đầu ngành tuyến trên cùng hội chẩn các ca bệnh nặng, bàn các phương pháp điều trị tối ưu cho người bệnh.

Ngoài ra, ngành sẽ bổ sung, nâng cấp hạ tầng CNTT tại các đơn vị tuyến tỉnh và tuyến huyện, trạm y tế xã. Hoàn thiện các phần mềm quản lý và số hóa BV tuân thủ các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế bảo đảm khả năng kết nối liên thông, chia sẻ, tích hợp dữ liệu. Đồng bộ mã số định danh (ID) người bệnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp y tế tư nhân về vai trò và lợi ích của y tế thông minh. Tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ đặt lịch khám qua phần mềm trên smartphone. Quản lý chặt việc bán thuốc theo đơn, nguồn gốc thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, góp phần hạn chế tình trạng kháng kháng sinh đang ở mức đáng báo động hiện nay.        

Bài, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN