Xây dựng mô hình điểm an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

06/12/2020 - 21:12

BDK.VN - Ngày 2-12-2020, UBND tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh lở mồm long móng (LMLM) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Mục tiêu của kế hoạch là kiểm soát hiệu quả bệnh LMLM trên địa bàn tỉnh, ngăn chặn sự xâm nhập của các chủng vi rút LMLM mới từ bên ngoài vào tỉnh. Chủ động giám sát phát hiện sớm, áp dụng kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh LMLM; bảo đảm áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh (ATDB) nhằm giảm thiểu tổn thất về kinh tế. Góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất của nghề chăn nuôi gia súc trên địa bàn tỉnh.

 Bảo vệ đàn gia súc lớn ở Bến Tre là bảo vệ sinh kế của hàng ngàn hộ dân.

 Bảo vệ đàn gia súc lớn ở Bến Tre là bảo vệ sinh kế của hàng ngàn hộ dân.

Theo đó, số lượng ổ dịch LMLM và số gia súc mắc bệnh giảm từ 10 đến 20% so với trung bình của cả giai đoạn 2016 - 2020. Xây dựng thành công ít nhất 2 cơ sở chăn nuôi gia súc ATDB đối với bệnh LMLM.

Nội dung kế hoạch có 9 đầu việc, trong đó, có phòng bệnh bằng vắc xin LMLM. Loại vắc xin theo khuyến cáo của Cục Thú y hàng năm. Ưu tiên lựa chọn chủng loại vắc xin có hàm lượng kháng nguyên cao (từ 6PD50 trở lên theo khuyến cáo của Tổ chức Thú y Thế giới OIE).  

Thời gian tiêm phòng bảo đảm 2 lần trong năm, mỗi lần cách nhau 6 tháng. Lần 1 từ tháng 2 đến tháng 5 và lần 2 từ tháng 8 đến tháng 11. Ngoài 2 đợt tiêm chính cần có kế hoạch và tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn vật nuôi phát sinh trước và sau các đợt tiêm chính, bảo đảm tiêm vắc xin tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện phải tiêm phòng. Giám sát bệnh LMLM gồm cả giám sát lâm sàng và giám sát lưu hành vi rút.

Lựa chọn 2 cơ sở chăn nuôi tập trung, hộ nuôi quy mô tổng đàn trên 300 con để xây dựng mô hình điểm ATDB đối với bệnh LMLM theo quy định tại Thông tư số 14 ngày 2-6-2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hằng năm, tổ chức chủ động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm nhằm phát hiện các trường hợp gia súc mang trùng, đánh giá tỷ lệ lưu hành vi rút LMLM trong quần thể gia súc; lấy mẫu xét nghiệm đối với gia súc, sản phẩm gia súc nhập tỉnh trong trường hợp có nghi ngờ mang mầm bệnh LMLM gửi về phòng xét nghiệm đủ năng lực để kiểm tra.

Kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y. Thực hiện các biện pháp ứng phó, xử lý ổ dịch, chống dịch như: Không mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, vứt xác động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh. Động vật chết, sản phẩm động vật mang mầm bệnh ra môi trường. Thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, tiêu hủy, giết mổ bắt buộc động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh LMLM trên địa bàn tỉnh. Về kinh phí, gồm có ngân sách địa phương, kinh phí do người dân tự bảo đảm và dự toán. Ước tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 là 13,460 tỷ đồng.

Tin, ảnh: T.Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN