Xây dựng mô hình điểm Tiểu đội Dân quân thường trực

27/10/2010 - 08:43
Tuần tra ven biển. Ảnh: Thanh Vũ

Thành phố Bến Tre là trung tâm của tỉnh, có vị trí trọng yếu về chính trị, quốc phòng – an ninh. Những năm qua, kinh tế của Thành phố tiếp tục tăng trưởng khá cao, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; văn hóa - xã hội có bước phát triển theo hướng văn minh đô thị; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, với 100% ấp, khu phố văn hóa, 11/16 xã, phường được công nhận xã, phường văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm còn 1,89 %; quốc phòng - an ninh cơ bản ổn định; hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, Thành phố vẫn còn những khó khăn trong công tác quản lý, quy hoạch đô thị, nhất là về quản lý sử dụng đất đai, xây dựng, việc lập lại trật tự đô thị; tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội phát sinh phức tạp; nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, đã ảnh hưởng nhất định đến công tác quân sự, quốc phòng địa phương trên địa bàn. Do vậy, việc xây dựng Lực lượng Dân quân (LLDQ) nói chung, Dân quân thường trực (DQTT) nói riêng là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhất là đối với một thành phố trẻ đang phấn đấu hoàn thành tiêu chí Thành phố văn hóa.
Nhận thức rõ tính đặc thù của Thành phố trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trên cơ sở quán triệt các văn bản của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; căn cứ vào Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 1-6-2010 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ; Đề án số 30/ĐA-BCH ngày 8-1-2007 của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bến Tre về việc xây dựng Lực lượng dân quân tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010 và Kế hoạch số 01/KH-BCH ngày 1-1-2010 của Bộ CHQS tỉnh Bến Tre về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, Ban CHQS Thành phố xin chủ trương của Thành ủy tham mưu với UBND Thành phố có Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 6-7-2010; HĐND Thành phố có Nghị quyết số 16/2010/NQ/HĐND ngày 14-7-2010 “về việc xây dựng LLDQ thường trực trên địa bàn thành phố Bến Tre”, bảo đảm tính cụ thể hóa chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ, Luật Dân quân tự vệ phù hợp với điều kiện của Thành phố, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị các cấp và nhân dân.
Trên cơ sở chủ trương của Thành ủy, Kế hoạch của UBND và Nghị quyết của HĐND Thành phố, kết hợp với nguồn kinh phí được cấp, Ban CHQS Thành phố tiến hành sửa chữa nhà ở và nhà làm việc cho tiểu đội, có đầy đủ biển, bảng và các điều kiện sinh hoạt; phát động trong toàn LLDQ trên địa bàn Thành phố, đặc biệt ưu tiên chọn các đồng chí trong Trung đội dân quân cơ động của Thành phố, làm đơn tình nguyện gia nhập vào LLDQ thường trực; tuyển chọn, điều động những dân quân có phẩm chất chính trị tốt, có ý chí quyết tâm cao, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, có điều kiện hoạt động, tuổi đời từ 18 – 30, đảm bảo có chất lượng toàn diện, nhất là chất lượng về chính trị.
Ngày 27-8-2010, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bến Tre có Quyết định số 722/QĐ-BCH về việc thành lập Tiểu đội DQTT thành phố Bến Tre, gồm 9 đồng chí (8 chiến sĩ, 1 cán bộ tiểu đội trưởng). Thời gian tham gia lực lượng DQTT từ 12 – 18 tháng; sắp xếp thay đổi Lực lượng Dân quân thường trực không quá 1/2 quân số. Tiểu đội DQTT chịu sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Bến Tre, chức năng nhiệm vụ của Tiểu đội DQTT thực hiện theo Điều 8 - Luật Dân quân tự vệ ngày 23-11-2009.
Vào ngày 12-10-2010, được sự nhất trí của Bộ CHQS tỉnh, Thành ủy, UBND Thành phố, Ban CHQS Thành phố chính thức tổ chức lễ ra mắt Tiểu đội DQTT. Sau lễ ra mắt, Ban CHQS Thành phố trang bị 100% vũ khí, quân dụng cho Lực lượng DQTT; vũ khí sau khi huấn luyện, hoạt động được quản lý chặt chẽ đúng theo qui định, thực hiện tốt chế độ lau chùi, bảo quản vũ khí, trang bị. Sau đó, bước vào giai đoạn giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự theo Quyết định 3309/QĐ-BQP ngày 16-12-2004 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Chương trình huấn luyện cơ bản là 60 ngày, huấn luyện nâng cao 30 ngày trong năm. Tổ chức luyện tập các phương án Tiểu đội DQTT chiến đấu tại chỗ, chiến đấu bảo vệ các mục tiêu quan trọng, luyện tập phương án phòng chống cháy nổ, lụt bão, tìm kiếm, cứu nạn… do cán bộ Ban CHQS Thành phố trực tiếp đảm nhiệm. Đồng thời, trên cơ sở nội dung hoạt động của lực lượng DQTT, căn cứ vào tình hình thực tế, cán bộ tác huấn của Ban CHQS Thành phố sẽ tổ chức xây dựng qui chế làm việc và kế hoạch hoạt động thường trực sẵn sàng chiến đấu phù hợp; có lịch, nhật ký ghi chép đầy đủ các nội dung, thời gian và phương pháp hoạt động cụ thể theo qui chế hoạt động của LLDQ tự vệ, ban hành kèm theo Quyết định số 65/2005/QĐ-BQP, ngày 17-5-2005, với một số nội dung chủ yếu như: nắm tình hình, thông báo, báo cáo tình hình; thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội; hoạt động chống các loại tội phạm, chống xâm nhập.
Là thành phần của Lực lượng vũ trang nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh là trách nhiệm vinh quang, là niềm vinh dự và tự hào của Lực lượng DQTT. Tin tưởng rằng, sau khi ra mắt, với ý chí quyết tâm, lòng nhiệt tình và tính tự giác cao, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đội DQTT sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao với chất lượng và hiệu quả cao, góp phần vào thắng lợi chung trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương của thành phố Bến Tre.

Thượng tá Lê Văn Hùng (Chính trị viên BCHQS thành phố Bến Tre)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN