Xây dựng môi trường lao động xanh - sạch - đẹp - an toàn

05/03/2010 - 08:52

Hưởng ứng tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ  (ATVSLĐ-PCCN) lần thứ 12, với chủ đề “An toàn và sức khỏe tại nơi làm việc-

Một trong những quyền cơ bản của người lao động”, từ ngày 14 đến 21 – 3 – 2010, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn các cấp công đoàn và công nhân viên chức, lao động tham gia mít-tinh diễu hành; phối hợp với ngành chức năng kiểm tra một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh về công tác ATVSLĐ-PCCN, tổ chức họp mặt công nhân lao động bị tai nạn lao động, tổ chức hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2010.
Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các Liên đoàn Lao động huyện, thành  phố và các cấp công đoàn cơ sở trực thuộc kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung, củng cố Hội đồng bảo hộ lao động và mạng lưới an toàn vệ sinh viên, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo ATVSLĐ-PCCN, tuyên truyền tập huấn ATVSLĐ-PCCN, phổ biến các quy định của pháp luật về ATVSLĐ-PCCN, phát động phong trào xanh-sạch-đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Mục tiêu tuần lễ hướng đến là phát động và tổ chức rộng khắp từ cơ sở đến ngành, địa bàn huyện, thành phố và trong mọi thành phần kinh tế. Đỉnh cao của tuần lễ là dấy lên phong trào quần chúng làm công tác bảo hộ lao động, phong trào này sẽ được duy trì và phát triển suốt trong năm 2010, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

Khánh Nguyên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN