Xây dựng nhà văn hóa cho 80 xã, phường

11/01/2010 - 08:35

6,8 tỷ đồng là số tiền từ ngân sách của tỉnh và vốn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, được tỉnh đầu tư từ năm 2006 đến nay để hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị hoạt động thông tin, văn nghệ, in ấn tài liệu, xây dựng cụm pa-nô tuyên truyền, cổ động.

Các huyện, thành phố đầu tư xây mới 54 hội trường văn hóa, nâng tổng số lên 80 xã, phường có nhà văn hóa. Kinh phí đầu tư xây dựng mỗi nhà văn hóa trung bình khoảng 600 triệu đồng. Hàng năm, từ ngân sách Nhà nước, tỉnh đã chi trên 6,6 tỷ đồng cho hoạt động phong trào của Ban chỉ đạo các cấp và Ban vận động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở các ấp và khu phố.

Tr.Q

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN